CERTYFIKAT „Rolnictwo ekologiczne”

To ogólny system zarządzania gospodarstwem i produkcji żywności, łączący najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji preferującą użycie substancji naturalnych i naturalnych procesów. Określa się je jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.

Gospodarując w ramach systemu „Rolnictwa ekologicznego” wyklucza się stosowanie syntetycznych nawozów mineralnych, pestycydów, regulatorów wzrostu i syntetycznych dodatków paszowych. Rolnictwo to charakteryzuje się produkcją w cyklu zamkniętym gleba – roślina – zwierzę, przy zachowaniu dużej samowystarczalności. Traktowane jest jako sposób życia w symbiozie z przyrodą, a cele ekologiczne dominują nad ekonomicznymi. W odniesieniu do hodowli zwierząt stawia się na odpowiedni wybór ras, co przyczynia się do zapobiegania cierpieniom zwierząt i unikania konieczności ich okaleczania.

Źródło: Materiał opracowany na podstawie informacji opublikowanych na stronie www.cobico.pl/rolnictwo_ekologicznePRODUKTY Z CERTYFIKATEM

Specjalizujemy się w produkcji ekologicznych jaj, pochodzących od kur żyjących na wolnym wybiegu. Całośd tego typu produkcji odbywa się wyłącznie naturalnymi metodami. W rolnictwie ekologicznym nie używa się środków chemicznych, a pasze przeznaczone dla zwierząt są pochodzenia naturalnego. Nasze certyfikowane jaja ekologiczne, wytwarzane są metodami całkowicie naturalnymi, w czystym i bezpiecznym środowisku. Jaja ekologiczne z certyfikatem "Rolnictwo Ekologiczne" są niezwykle bogate w różnego rodzaju składniki odżywcze - stanowią również źródło witamin A, D, E i B12 oraz żelaza, kwasu foliowego, wapnia i kwasów tłuszczowych omega-3.
Jedno ekologiczne jajko dostarcza naszemu organizmowi białko najwyższej jakości i zawiera go tyle, co 30 g mięsa! Do czynników mających wpływ na dobre samopoczucie naszych niosek, a co za tym idzie, na wysoką jakośd ekologicznych jaj oznaczonych certyfikatem "Rolnictwo Ekologiczne", należą min.: wysoka jakośd ściółki, prawidłowa obsada kurnika, dopasowane karmidła i poidła oraz odpowiedni mikroklimat, czyli odpowiednia temperatura, wilgotnośd, wentylacja, oświetlenie, dostęp do wybiegów oraz ograniczenie stresu i dobre traktowanie zwierząt zamieszkujących fermę.